Aktuality

26.4.2024

Kybernetická Ochrana: Naše priorita

V dnešní digitální éře je kybernetická bezpečnost nezbytná. Pro nás je to nejvyšší priorita. V Rewan s.r.o. jsme společně s Castel implementovali bezpečnostní prvky a protokoly s cílem zajistit ochranu a bezpečnost údajů našich zákazníků. Naše řešení byla navržena v souladu s filozofií zákonů orientace a programování pro výkon vnitřní bezpečnosti (LOPPSI), což nám umožňuje minimalizovat rizika digitálních a fyzických útoků.

Zabezpečení Sítě: Robustní a Spolehlivé

 • Ověření připojení: Využíváme protokol 802.1X a server Radius (RFC 2865) pro ověření připojení v sítích Ethernet.
 • Řešení selhání: Zajišťujeme spolehlivou vzdálenou správu iv případě selhání.
 • Podpora VLAN: Nabízíme podporu VLAN pro flexibilní řízení sítě.
 • Bezpečnostní certifikáty: Certifikáty přizpůsobitelné vašim požadavkům.
 • Firewall: Skutečný zabudovaný firewall umožňuje definovat omezení podle služeb a IP adres.

Politika Hesla: Silná a Bezpečná

 • Pokročilé šifrování: Naše hesla jsou zašifrována a bezpečně uložena v databázi.
 • Nastavení omezení: Možnost nastavení složitosti hesla a pravidelného obnovování.
 • Různé politiky hesel: Odlišná politika hesel pro uživatele a správce.

Šifrování: Ochrana Komunikace

 • TLS 1.3: Konfigurační webové rozhraní je plně zabezpečeno v TLS 1.3.
 • SIP TLS: Komunikace je šifrována pomocí SIP TLS.

Úroveň Zabezpečení Přizpůsobená Vašim Potřebám

 • Průvodce nastavením: Pomůžeme vám najít řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 • Uzamykání nepoužívaných portů: Nativní uzamykání nepoužívaných portů.
 • Rostoucí úroveň zabezpečení: Naše bezpečnost se vyvíjí s vašimi očekáváními.

Aktualizace a Opravy: Neustálé Zlepšování

 • Pravidelné aktualizace: Aktualizace firmwaru jsou k dispozici několik let.
 • Bezpečný operační systém: Operační systém je monitorován z hlediska bezpečnostních zranitelností.

Testování a Zranitelnost: Bezpečnost na Prvním Místě

 • Penetrační testování: Každá verze firmwaru prochází penetračním testováním.
 • Protokol bezpečnostních událostí: Nevymazatelný a odolný vůči neoprávněné manipulaci.

Zabezpečení Ethernetového Připojení: Efektivní Řešení

 • Režim Autentifikace Radius: Softwarové řešení, které blokuje neautorizovaný síťový přístup.
 • Castel IP Protect: Fyzické přerušení síťového připojení během "odtržení".


V Rewan s.r.o. jsme odhodláni poskytovat nejvyšší úroveň kybernetické ochrany. Naše řešení jsou navržena tak, aby chránila vaše údaje a zajistila spolehlivý a bezpečný provoz. S námi můžete být v bezpečí.

12.3.2024

Posouváme hranice bezpečnosti: Vystražný Notifikační Systém

Vystražné notifikační systémy hrají v dnešním rychlém a dynamickém světě důležitou roli. Obzvlášť v prostředí vzdělávacích institucí, kde se formuje budoucnost. Vzhledem k neustále rostoucí hrozbě teroristických útoků se bezpečnost vzdělávacího prostředí stává prioritou. Vystražný notifikační systém hraje klíčovou roli v minimalizování škod a zabezpečení ochrany životů studentů, pedagogů a zaměstnanců.

Důležitost vystražného notifikačního systému spočívá v několika klíčových aspektech:

 1. Rychlá reakce na nouzové situace: Systém umožňuje okamžité oznámení nebezpečí přítomným, což může být rozhodující v případě teroristického útoku. Každá získaná sekunda může znamenat rozdíl mezi bezpečným únikem a katastrofou.
 2. Přesné lokalizování nebezpečí: Moderní systémy jsou schopny přesně lokalizovat zdroj nebezpečí, čímž poskytují studentům a zaměstnancům možnost vědět, kde se nachází bezpečné místo.
 3. Integrace s moderními technologiemi: Systémy lze integrovat s moderními technologiemi, jako jsou kamerové systémy, inteligentní dveře a přístupové karty.
 4. Přizpůsobivost: Systém je navržen tak, aby se mohl přizpůsobit specifickým potřebám každé vzdělávací instituce. Individuální přizpůsobení je klíčové, aby systém účinně vyhovoval konkrétním požadavkům.

Vystražné notifikační systémy mají výrazný přínos nejen ve školním prostředí, ale iv různých jiných oblastech, kde je bezpečnost a rychlá reakce na nebezpečí klíčová.

 • Zdravotnictví: Ve zdravotnictví může výstražný notifikační systém sehrát důležitou roli při rychlé reakci na nečekané situace. Okamžité informování zdravotního personálu může být kritické při ochraně životů pacientů.
 • Obytné komplexy: V obytných komplexech, kde žije velké množství lidí, může výstražný notifikační systém sloužit k varování obyvatel před nouzovými situacemi, jako jsou požáry, povodně nebo jiná nebezpečí. Rychlé a přesné informace mohou zvýšit úroveň bezpečnosti a minimalizovat riziko zranění.
 • Kritická infrastruktura: Výstražné oznamovací systémy mají klíčový význam v oblasti kritické infrastruktury, jako jsou energetické závody, vodárenské a kanalizační sítě, telekomunikační centra, atp. Tyto systémy mohou pomoci při okamžitém upozornění personálu na možné hrozby a minimalizaci dopadů na infrastrukturu.
 • Veřejné instituce: Výstražné oznamovací systémy jsou důležitým nástrojem v rámci veřejných institucí, jako jsou radnice, kanceláře, veřejné správy a soudy. V nouzových situacích mohou tyto systémy poskytnout rychlá a účinná oznámení, aby se minimalizovala rizika a zajistila bezpečnost zaměstnanců a veřejnosti.

 

Vzhledem k nedávným tragédiím je zřejmé, že investice do výstražného notifikačního systému je investicí do bezpečnosti. Společnost Rewan s.r.o. je připravena pomoci školám, nemocnicím a jiným institucím zajistit bezpečné a klidné prostředí pro naši a zároveň příští generaci. Nejde jen o systém, jde o bezpečnost a klid mysli – jde o vaši bezpečnost.

12.2.2024

Odpovídáme na výzvy moderních elektrických sítí: Kabelovody s vysokou tepelnou odolností pro velmi vysoké napětí

Bezpečnost a spolehlivost v oblasti elektrické energie jsou nezbytné, a proto je důležité investovat do kvalitních produktů, které poskytnou optimální ochranu. V tomto kontextu jsou kabelovody s vysokou tepelnou odolností pro velmi vysoké napětí neodmyslitelnou součástí každé moderní elektrické sítě. Naše kabelovody, které jsou vhodné do takového prostředí mají top parametry. Jejich teplotní odolnost je fascinující. Zvládnou mrázivé podmínky od -40 ° C ale i teploty šplhající do +70 ° C (krátkodobě do 90 ° C). Jejich špičková kruhová tuhost od SN10 až více než SN12 vám zaručí, že vaše kabely zůstanou dlouhodobě v bezpečí. Celý systém je vyráběn v souladu s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Ochrana potrubí uložená v zemi pro kabely vysokého a velmi vysokého napětí, jsou navržena s ohledem na zajištění bezpečného a spolehlivého přenosu elektrické energie v náročných podmínkách. Jejich vysoká teplotní odolnost znamená, že umí odolávat extrémním teplotám, a tak jsou schopny udržet kabely nacházející se v kabelovodu v naprostém bezpečí. Zároveň jsou schopny zajistit dodatečné chlazení kabelů uložených v roure. To je obzvláště důležité při provozu elektrických systémů, kde mohou být teplotní podmínky náročné.

Tyto vlastnosti zajišťují dlouhou životnost kabelovodů a minimalizují potřebu údržby, což v konečném důsledku přispívá ke snížení celkových provozních nákladů.

Kabelovody s vysokou tepelnou odolností mají široké využití včetně aplikací v energetických sítích, průmyslových závodech, telekomunikacích a jiných odvětvích. Jejich flexibilita a jednoduchá instalace znamenají, že jsou ideálním řešením pro modernizaci stávajících sítí ale i při výstavbě nových infrastruktur.

Při výběru rozsáhlých vícecestných kabelovodů je důležité umět se spolehnout na ověřené výrobce, kteří nabízejí certifikované produkty a jsou schopni poskytnout technickou podporu. Jsme hrdí na to, že naše společnost je zavázána k poskytování nejvyšší úrovně bezpečnosti a kvality v dodávce a implementování kabelovodů s vysokou tepelnou odolností pro velmi vysoká napětí.
Cílem je zajistit, aby naši zákazníci mohli s námi s důvěrou spolupracovat. Jsme plně připraveni zvládnout a zajistit všechny jejich požadavky, díky našemu širokému porfoliu produktů a služeb. Spolehlivá ochrana elektrických kabelů je investicí do budoucnosti, která přinese nejen bezpečnost, ale také dlouhou životnost a efektivní provoz elektrické sítě.

11.1.2024

NIS 2 : Od kybernetické bezpečnosti kritických operací až po masovou kybernetickou bezpečnost

Směrnice NIS2 je celoevropskou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poskytuje právní opatření ke zvýšení celkové úrovně kybernetické bezpečnosti v EU.

 • Evropští poslanci dne 10. listopadu 2022 odhlasovali směrnici NIS2
 • Všechny země EU musí začlenit tyto směrnice do svých vlastních národních zákonů do 17. října 2024

Podle nové směrnice bude muset více subjektů a odvětví přijmout opatření ke své ochraně. NIS 2 integruje 2 typy různých odvětví a nová bezpečnostní ustanovení se budu vztahovat na:

 • Esenciální odvětví EE (The essential entities) energetiku, dopravu, bankovnictví, zdravotnictví, digitální infrastrukturu, veřejnou správu a vesmírný sektor.
 • Důležitá odvětví EI (The important entities) jako jsou poštovní služby, odpadové hospodářství, chemické látky, potraviny, výroba zdravotnických prostředků, elektronika, strojírenství, motorová vozidla či poskytovatelé digitálních služeb.

Právní předpisy se mají vztahovat na všechny střední a velké společnosti ve vybraných odvětvích.

NIS 2 integruje proporcionalitu mezi EE a EI

Bezpečnostní opatření

Možnost mít různé úrovně požadavků mezi EE a EI, většinou s cílem zohlednit prostředky a výzvy malých nebo velkých podniků.

Nařízení

Pro EE: nařízení «ex-ante» (kontrola dle uvážení NBU)

Pro EI: nařízení «ex-poste» (kontrola v případě zjištění neshody)

Sankce

Bude to podobné jako sankce GDPR

Až 2 % z obratu společnosti pro EE a 1,4 % pro EI

Profesionální komunikační a přístupové systémy CASTEL a SYNCHRONIC jsou certifikovány a připraveny v souladu s touto normou.

Odkaz na směrnici NIS 2

25.8.2023

Kabelovod: Od návrhu až po kontrolu funkčnosti

Kabelovody jsou základními stavebními bloky moderní komunikační a energetické infrastruktury. Certifikovaný systém kablovodu OPI PIPELIFE zajišťuje spolehlivou realizaci a instalaci kabelových vedení, minimalizuje poruchy a umožňuje rychlou a efektivní diagnostiku.

 Návrh kabelovodu:

 1. Analýza požadavků: Prvním krokem při návrhu kabelovodu je důkladná analýza požadavků projektu. Je třeba určit typ kabelovodu, kapacitu, maximální délku, topologii, maximální zatížení a jiné technické specifikace.
 2. Výběr vhodného složení kabelovodu: Špičkové parametry kabelovodu OPI, jako je kruhová tuhost až 14,72kN/m2 a vodětěsnost do 0,5 bar. umožňují návrh vhodných komponentů kabelovodu i pro ty nejnáročnější aplikace.
 3. Trasa kabelovodu: Použití širokého spektra systémových prvků, například rádiusů v různých úhlech dokáže optimalizovat trasu kabelovodu, která je nezbytná pro minimalizaci interferencí a mechanických problémů. Je třeba zvážit terén, stávající nebo plánované inženýrské sítě a případná ochranná pásma.

 Instalace kablovodu:

 1. Příprava trasy: Před instalací je třeba připravit trasu. To zahrnuje výkop v požadovaném objemu, přípravu zhutněného podkladového lůžka, a případně instalaci nosných konstrukcí.
 2. Instalace kabelovodu: Po přípravě trasy se kabelovod instaluje dle předepsaných norem a instalačních pokynů. Kabelovod je třeba chránit před vnějšími vlivy na základě požadovaného zatížení. Trasy vedoucí mimo silniční a kolejovou komunikaci je třeba zasypat zeminou ve smyslu platné normy ČSN EN 1610, tzn. do zrnitosti 22 mm. Trasy vedoucí v komunikaci (cesta, kolej) je třeba obetonovat betonem třídy C16/20 v tloušťce od 50 do 150 mm v závislosti na šířce/hloubce výkopu a velikosti kabelovodu.
 3. Připojení systémových prvků: Kablovod se připojuje k příslušným prvkům, jako jsou vodotěsné prostupy, a odbočky různých rádiusů. Základní prvky kabelovodu mají seříznuté hrany s označením hloubky zasunutí. I zde platí přísné normy pro funkčnost a spolehlivost.
 4. Benefity při instalaci našeho OPI Pipelife systému:

Jednoduchá instalace: OPI Pipelife systém je navržen tak, aby byl snadno instalovatelný. Modulární design, hladký vnitřek a standardizované komponenty usnadňují montáž a integraci do nové nebo již existující infrastruktury.

Rychlá implementace: Díky špičkovým komponentům a jednoduchým propojením lze systém rychle implementovat. To zkracuje dobu potřebnou k uvedení do provozu a minimalizuje výpadky služeb.

 Kontrola funkčnosti:

 1. Vizuální kontrola: Po instalaci se provádí důkladná vizuální kontrola. Ověřuje se správné uložení kabelovodu, důkladné zasunutí spojů a napojení na systémové prvky.
 2. Kamerová kontrola: Po zrealizování vizuální zkoušky se provádí kontrola kamerou. Přes celý nově nainstalovaný kabelovod přejede kamera, která zkontroluje vnitřek jeho vnitřek.
 3. Testování trasy kabelovodu: Pro kabelovod se provádí testování průchodnosti a vodotěsnosti. Měření se může provádět kamerovou zkouškou a zkouškou tlakové těsnosti.

 Bezpečnost:

 1. Ochrana proti ohni: Standardní provedení kablovodu OPI PIPELIFE je samozhášivé s klasifikací reakce na oheň E. Kablovod jsme schopni dodat iv provedení oheň retardující (EN 61 386-1, b. 13.1.3.2), nízko kouřový, bezhalogenový - 1a 50 267-2-2.
 2. Odolnost proti vodě: OPI PIPELIFE systém zahrnuje jedinečné přechodové prvky ROPI, které zabezpečují ochranu kablovodu proti průniku vody do prostoru kabelovodu.
 3. Technické schválení: Pro kabelovod OPI PIPELIFE SYSTÉM CPQ disponuje naše společnost povolovacím listem pro stavby nových kabelových vedení při modernizaci a výstavbě nových železničních tratí, výstavbě tunelů a rekonstrukcí stanic. V rámci Slovenské a České Republiky je od naší společnosti dodáno již mnoho kilometrů tohoto světově akceptovaného kabelovodu.

       

       4. Ochrana investice: Pro Vaši ochranu a jistotu je pojištění odpovědnosti za výrobek až do hodnoty 2 000 000 EUR.

 Závěr:

MOTTO OPI – „Udělejte to správně hned naprvé“

Návrh, instalace a kontrola kabelovodu jsou klíčovými procesy zabezpečujícími spolehlivou průchodnost a funkčnost kabelovodu. Dodržování technických norem a správných postupů je nezbytné pro minimalizaci rizika poruch a zajištění dlouhodobé spolehlivosti celé infrastruktury. Každý krok – od návrhu až po kontrolu – má vliv na konečný výsledek a funkčnost kabelovodu.