Aktuality

22.9.2022

Představujeme naše dodavatele - EFB-Elektronik

EFB-Elektronik GmbH je přední výrobce a systémový poskytovatel síťové technologie a průmyslových systémových řešení. Jejich odbornost sahá od strukturované kabeláže s použitím certifikovaných špičkových produktů pro datová centra až po zakázkový vývoj pro klienty v oblasti průmyslu.

Jejich značky jsou po celé Evropě známé tím, že představují kabelážní systémy nejvyšší kvality. V oblasti strukturované kabeláže nabízí EFB-Elektronik své dvě silné značky INFRALAN® (stíněná kabeláž) a ECOLAN® (nestíněná kabeláž).
INFRALAN® výrazně přesahuje hranici shody pro současné přenosové rychlosti specifikované normou ISO/IEC 11801 Act.6A a je držitelem různých certifikací, jako např. GHMT, DELTA nebo ETL.
25-letá záruka na systém INFRALAN® poskytuje potřebnou ochranu investic. Zajišťuje tím také soulad s přenosovými vlastnostmi strukturované a optické kabeláže podle norem platných v době instalace.

Tým EFB-Elektronik poskytuje služby zákazníkům po celém světě z centrály v Bielefeldu, Německo. Jejich zákaznická základna zahrnuje renomovaná jména z IT a bezpečnostního průmyslu, jakož i středně velké a velké společnosti. Jejich cílem je poskytnout svým zákazníkům vždy ty nejlepší možné služby, počínaje širokou škálou produktů a řešení z jednoho zdroje – poradenství od dlouholetých zkušených, osobních a kompetentních kontaktních partnerů – až po vysokou skladovou dostupnost.

Členství v mezinárodní skupině TKH se sídlem v Nizozemsku s více než 6000 zaměstnanci a výrobními závody po celém světě jim dává další potenciál v prospěch jejich zákazníků. Skupina společností EFB má 330 zaměstnanců v devíti lokalitách v Evropě, z toho pět v Německu, tři dceřiné společnosti v Istanbulu, Kodani a Vídni a jeden výrobní závod na Slovensku.

19.7.2022

Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

8.7.2022 získala naše společnost Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. 
Systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu společnosti REWAN s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podle STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Certifikát kvality ISO 9001 je nejznámější a nejpoužívanější norma. Prostřednictvím certifikátu kvality zákazníkům prokazuje společnost svou schopnost poskytovat kvalitní služby nebo produkty a tím dokazuje svou schopnost být dlouhodobě spolehlivým partnerem při zakázkách. Norma ISO 9001 se prioritně zaměřuje na řízení systému managementu kvality v organizaci. Systém řízení kvality se zaměřuje na všechny činnosti a procesy ve společnosti, tzn. na řízení lidských a finančních zdrojů, na udržení infrastruktury, včetně budov, dopravy, hardwaru, softwaru a jiné komunikační nebo informační technologie. Důležitým zaměřením je i plánování výroby a poskytování služeb a řízení nákupu.
Norma je plně kompatibilní s normami ostatních manažerských systémů, jako jsou například ISO 14001.

Certifikát environmentu ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Jeho prvořadým úkolem je identifikovat a pochopit environmentální aspekty, které se váží na celou infrastrukturu společnosti a veškeré činnosti, a tak regulovat environmentální dopad na životní prostředí. Ve svém rozsahu norma ISO 14001 vytváří podmínky pro stanovení environmentálních cílů a programů, jejichž plnění je v pravidelných intervalech přezkoumáváno vrcholovým managementem a nezávislým orgánem při interních auditech.

 

             

 

13.7.2022

Certifikace SCC

21.6.2022 naše společnost získala certifikát SCC. Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný certifikační standard, který spojuje vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí do jednoho bezpečnostního konceptu.

SCC certifikace prokazuje zvládnutí a zavedení požadavků BOZP a životního prostředí s přihlédnutím k legislativě Německa, států Beneluxu a korporátních požadavků velkých společností. SCC certifikát je akreditován Německým akreditačním orgánem DAkkS.

15.6.2022

Představujeme naše dodavatele - BKT Elektronik

BKT Elektronik se již více než 20 let zabývá vývojem komplexních řešení v oblasti infrastruktury pro systémy přenosu dat a bezpečnostní systémy. Zkušení techničtí pracovníci, moderní technologické procesy, komplexní nabídka a vysoká angažovanost jim umožňuje budovat konkurenční výhodu a díky tomu se podílet na největších projektech v oblasti infrastruktury v Polsku a v zahraničí.

Zákazníci je vnímají jako důvěryhodného a spolehlivého poradce, kteří s nimi spolupracuje na realizaci jejich nejdůležitějších obchodních projektů, jako např. stavba nemocnic, kancelářských budov, sportovních center, letišť, železničních stanic a výpočetních středisek.

Na základě profesionality jejich zaměstnanců, jejich vášně pro tvorbu a vysoké efektivity a díky jejich partnerským vztahům se spolupracujícími společnostmi jsou schopni zajistit nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.

Oblasti činnosti:

- řešení pro budovy
- datová centra
- optické sítě
- služby v oblasti výroby
- služby v oblasti dizajnu

13.5.2022

Představujeme naše dodavatele - TKF

Od svého založení v roce 1930 se společnost TKF (BV Twentsche Kabelfabriek) přepracovala z výrobce kabelů k technologickému lídrovi v oblasti řešení konektivity. Díky širokému portfoliu kabelů, systémů a služeb nabízí zákazníkům po celém světě řešení pro vytváření bezpečných a spolehlivých energetických a datových spojů. Cíleným zaměřením na segmenty trhu v oblasti budov, průmyslu a telekomunikací se odlišuje unikátními znalostmi aplikací a řešení s vysokou mírou spolehlivosti, kvality a služeb. Technické znalosti a flexibilita vedou k vyšší návratnosti investic pro široké spektrum zákazníků.

Důležitým znakem jsou neustálé investice do vztahů se zákazníky, kvalitních a doplňkových služeb, jejichž výsledkem jsou dlouhodobě udržitelná řešení v oblasti kabelové infrastruktury a dlouhodobě úspěšné vztahy. Úzce spolupracuje s partnery, zákazníky, dodavateli a koncovými uživateli a jsme rádi, že jim můžeme v tomto procesu pomoci. Díky certifikaci CSR neustále měří a zlepšují svou výkonnost v této oblasti.

Jako divize technologické společnosti TKH Group NV má TKF přístup k průlomovým řešením, koncepcím a technologiím. Díky širokému spektru dceřiných společností může nabídnout našim klientům kompletní řešení v rámci skupiny TKH Group, čímž řešíme jejich problémy s ohledem na komplexnost a kvalitu.