Aktuality

25.8.2023

Kabelovod: Od návrhu až po kontrolu funkčnosti

Kabelovody jsou základními stavebními bloky moderní komunikační a energetické infrastruktury. Certifikovaný systém kablovodu OPI PIPELIFE zajišťuje spolehlivou realizaci a instalaci kabelových vedení, minimalizuje poruchy a umožňuje rychlou a efektivní diagnostiku.

● Návrh kabelovodu:

 1. Analýza požadavků: Prvním krokem při návrhu kabelovodu je důkladná analýza požadavků projektu. Je třeba určit typ kabelovodu, kapacitu, maximální délku, topologii, maximální zatížení a jiné technické specifikace.
 2. Výběr vhodného složení kabelovodu: Špičkové parametry kabelovodu OPI, jako je kruhová tuhost až 14,72kN/m2 a vodětěsnost do 0,5 bar. umožňují návrh vhodných komponentů kabelovodu i pro ty nejnáročnější aplikace.
 3. Trasa kabelovodu: Použití širokého spektra systémových prvků, například rádiusů v různých úhlech dokáže optimalizovat trasu kabelovodu, která je nezbytná pro minimalizaci interferencí a mechanických problémů. Je třeba zvážit terén, stávající nebo plánované inženýrské sítě a případná ochranná pásma.

● Instalace kablovodu:

 1. Příprava trasy: Před instalací je třeba připravit trasu. To zahrnuje výkop v požadovaném objemu, přípravu zhutněného podkladového lůžka, a případně instalaci nosných konstrukcí.
 2. Instalace kabelovodu: Po přípravě trasy se kabelovod instaluje dle předepsaných norem a instalačních pokynů. Kabelovod je třeba chránit před vnějšími vlivy na základě požadovaného zatížení. Trasy vedoucí mimo silniční a kolejovou komunikaci je třeba zasypat zeminou ve smyslu platné normy ČSN EN 1610, tzn. do zrnitosti 22 mm. Trasy vedoucí v komunikaci (cesta, kolej) je třeba obetonovat betonem třídy C16/20 v tloušťce od 50 do 150 mm v závislosti na šířce/hloubce výkopu a velikosti kabelovodu.
 3. Připojení systémových prvků: Kablovod se připojuje k příslušným prvkům, jako jsou vodotěsné prostupy, a odbočky různých rádiusů. Základní prvky kabelovodu mají seříznuté hrany s označením hloubky zasunutí. I zde platí přísné normy pro funkčnost a spolehlivost.
 4. Benefity při instalaci našeho OPI Pipelife systému:

Jednoduchá instalace: OPI Pipelife systém je navržen tak, aby byl snadno instalovatelný. Modulární design, hladký vnitřek a standardizované komponenty usnadňují montáž a integraci do nové nebo již existující infrastruktury.

Rychlá implementace: Díky špičkovým komponentům a jednoduchým propojením lze systém rychle implementovat. To zkracuje dobu potřebnou k uvedení do provozu a minimalizuje výpadky služeb.

● Kontrola funkčnosti:

 1. Vizuální kontrola: Po instalaci se provádí důkladná vizuální kontrola. Ověřuje se správné uložení kabelovodu, důkladné zasunutí spojů a napojení na systémové prvky.
 2. Kamerová kontrola: Po zrealizování vizuální zkoušky se provádí kontrola kamerou. Přes celý nově nainstalovaný kabelovod přejede kamera, která zkontroluje vnitřek jeho vnitřek.
 3. Testování trasy kabelovodu: Pro kabelovod se provádí testování průchodnosti a vodotěsnosti. Měření se může provádět kamerovou zkouškou a zkouškou tlakové těsnosti.

● Bezpečnost:

 1. Ochrana proti ohni: Standardní provedení kablovodu OPI PIPELIFE je samozhášivé s klasifikací reakce na oheň E. Kablovod jsme schopni dodat iv provedení oheň retardující (EN 61 386-1, b. 13.1.3.2), nízko kouřový, bezhalogenový - 1a 50 267-2-2.
 2. Odolnost proti vodě: OPI PIPELIFE systém zahrnuje jedinečné přechodové prvky ROPI, které zabezpečují ochranu kablovodu proti průniku vody do prostoru kabelovodu.
 3. Technické schválení: Pro kabelovod OPI PIPELIFE SYSTÉM CPQ disponuje naše společnost povolovacím listem pro stavby nových kabelových vedení při modernizaci a výstavbě nových železničních tratí, výstavbě tunelů a rekonstrukcí stanic. V rámci Slovenské a České Republiky je od naší společnosti dodáno již mnoho kilometrů tohoto světově akceptovaného kabelovodu.

       

       4. Ochrana investice: Pro Vaši ochranu a jistotu je pojištění odpovědnosti za výrobek až do hodnoty 2 000 000 EUR.

● Závěr:

MOTTO OPI – „Udělejte to správně hned naprvé“

Návrh, instalace a kontrola kabelovodu jsou klíčovými procesy zabezpečujícími spolehlivou průchodnost a funkčnost kabelovodu. Dodržování technických norem a správných postupů je nezbytné pro minimalizaci rizika poruch a zajištění dlouhodobé spolehlivosti celé infrastruktury. Každý krok – od návrhu až po kontrolu – má vliv na konečný výsledek a funkčnost kabelovodu.

24.7.2023

Proč je důležitá pasivní protipožární ochrana budov?

Správně navržená a provedená pasivní přitopožární ochrana pomáhá chránit lidské životy, majetek a životní prostředí, a proto je její implementace nezbytná v každé budově.
Právě proto vtupujeme na scénu s jasným cílem – přinést na Slovenský a Český trh revoluční produkty FSi Limited, pasivní protipožární ochrany, které budou měnit pravidla hry a postaví bezpečnost na novou úroveň. Tím, že jsme se stali dodavateli top produktů, přidáváme barvu do obrazu bezpečnosti. Nechceme být pouze hráči, chceme být ta hybná síla, která formuje nový standard a vytváří bezpečné prostředí pro budoucnost. Naší misí je poskytnout stavebním projektantům, architektům a majitelům budov inovativní řešení, která neznamenají pouze požární ochranu, ale skutečný pocit bezpečí a klidu. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této cesty a zveme vás, abyste se s námi připojili a překonávali hranice společně. Bezpečnost už nemusí být omezená - s našimi produkty pasivní protipožární ochrany od výrobce FSi Limited ji zvedneme na novou úroveň. Vstupte s námi do revoluční éry bezpečnosti!

Přihlaste se na naše školení.

Zde jsou některé hlavní důvody, proč je pasivní protipožární ochrana důležitá:

Zajišťuje bezpečnost obyvatel a návštěvníků: Správně navržená pasivní protipožární ochrana, bez nutnosti dodatečných stavebních konstrukcí pomáhá minimalizovat riziko požáru, umožňuje lidem evakuaci a získávat cenný čas na zásah záchranářů.

Ochrana majetku: Pasivní ochrana snižuje pravděpodobnost šíření požáru a minimalizuje škody na budovách a veřejných stavbách, jako jsou tunely a sítě metra.

Ochrana životního prostředí: Někdy mohou požáry způsobit nebezpečné chemické látky, které se uvolňují do ovzduší a půdy. Pasivní ochrana pomáhá minimalizovat tyto vlivy a chránit životní prostředí před znečištěním.

Dodržování zákonů a předpisů: Většina zemí má přísné předpisy a stavební normy týkající se požární bezpečnosti budov. Dodržování těchto předpisů a zavedení správné pasivní protipožární ochrany je klíčové pro získání stavebního povolení a zajištění bezpečnosti v budově.

Snížení nákladů na požární ochranu: Správně navržená pasivní ochrana může v některých případech snížit náklady na aktivní systémy požární ochrany a flexibilní vedení. To je pro budoucí projekty finančně výhodné.

13.7.2023

Rewan - bezpečný partner

Vytváříme pro Vás inovativní řešení zaměřená na komunikaci a bezpečnost. Získané roky zkušeností jsme přetavili do oblasti kritické infrastruktury, komunikační infrastruktury v komplexním rozměru a v ochraně kabelové infrastruktury. Zaostřujeme na kvalitu, důvěryhodnost a naše partnery si vybíráme s ohledem na globální dopad. Desetiletí hledáme a pečlivě vybíráme to, co trh očekává. Jsme důvěryhodný partner pro celosvětově respektované výrobce.

5.6.2023

Bezpečnostní bariéry: Co je Crash Test a vysvětlení klasifikačních kódů PAS-68 a IWA 14-1 ?

Crash testy jsou důležitou součástí testovacího procesu pro produkty, které mají chránit kritickou infrastrukturu. Desetiletí hledáme a pečlivě vybíráme ty nejlepší produkty v odvětví ochrany kritické infrastruktury. Ať už se jedná o silniční blokátory, klínové bariéry, statické a automatické sloupky nebo bezpečnostní brány. Zaostřujeme hlavně na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost.

Testování je zaměřeno na ověření odolnosti a spolehlivosti bezpečnostních systémů v různých extrémních situacích. Při testování se používají různé metody a simulace nehod, aby se zjistilo, jak dobře zařízení odolává nárazům nebo jiným nebezpečným podmínkám. Cílem těchto testů je zajistit, že produkty jsou schopny udržet si svou funkčnost a poskytnout spolehlivou ochranu v případě krizových situací.

Klíč k ochraně kritické infrastruktury před vozidlem, které přenáší výbušné zařízení (VBIED) je kombinace omezení vstupu a řízení rychlosti přiblížení, konečnou obrannou linií je systém blokování. Bezpečnostní zábrany - Vehicle Security Barriers (VSBs) – jsou navrženy jako život zachraňující zařízení, proto je důležité, aby byly vhodné pro boj proti stále více narůstajícím typům hrozeb.

Dosud provedené testovací práce zahrnují testování dynamického nárazu s různými nárazovými silami, testování průniku a disperzní testování výbušných trosek.

V dnešní době jsou nezbytné čím dál vyšší úrovně ochrany okolí, které Vám naše společnost umí nabídnout. Projektanti mají za úkol použít takové systémy, které jsou bezpečné nejen pro dnešní dobu, ale jsou také zárukou vůči vzrůstající úrovni hrozeb v budoucnosti. Náš závazek v oblasti ochrany se vztahuje i na poskytnutí služeb první linie projektantům, abychom jim pomohli při správné specifikaci a návrhu bezpečnostních kontrolních míst.

    

           

Co jsou PAS 68 a IWA 14-1?

PAS 68 & IWA 14-1 byly připraveny, aby reagovaly na potřeby organizací, které chtějí mít jistotu, že bezpečnostní zábrany (VSBs) budou poskytovat jimi požadovanou úroveň odolnosti vůči nárazu. Ve Spojeném království vytvořili CPNI (Centrum pro ochranu národní infrastruktury) ve spolupráci s dalšími akcionáři klasifikaci PAS 68. Ta byla nyní nahrazena mezinárodní dohodou o pracovním postupu - International Works Agreement americkéklasifikace ASTM 2656.

PAS68 a IWA14-1 specifikují hlavní požadavek na účinek nárazu pro VSB a zkušební metodu pro hodnocení jejího účinku po vystavení jednomu nárazu zkušebním vozidlem bez přítomnosti řidiče. Hodnocení výkonnosti v PAS 68 a IWA14-1 je navržen pro každý produkt, který byl testován nárazem; tento klasifikační kód by měl být dostupný pro potvrzení výsledků testování.

19.7.2022

Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001

8.7.2022 získala naše společnost Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. 
Systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu společnosti REWAN s.r.o. je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o. podle STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Certifikát kvality ISO 9001 je nejznámější a nejpoužívanější norma. Prostřednictvím certifikátu kvality zákazníkům prokazuje společnost svou schopnost poskytovat kvalitní služby nebo produkty a tím dokazuje svou schopnost být dlouhodobě spolehlivým partnerem při zakázkách. Norma ISO 9001 se prioritně zaměřuje na řízení systému managementu kvality v organizaci. Systém řízení kvality se zaměřuje na všechny činnosti a procesy ve společnosti, tzn. na řízení lidských a finančních zdrojů, na udržení infrastruktury, včetně budov, dopravy, hardwaru, softwaru a jiné komunikační nebo informační technologie. Důležitým zaměřením je i plánování výroby a poskytování služeb a řízení nákupu.
Norma je plně kompatibilní s normami ostatních manažerských systémů, jako jsou například ISO 14001.

Certifikát environmentu ISO 14001 je mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Jeho prvořadým úkolem je identifikovat a pochopit environmentální aspekty, které se váží na celou infrastrukturu společnosti a veškeré činnosti, a tak regulovat environmentální dopad na životní prostředí. Ve svém rozsahu norma ISO 14001 vytváří podmínky pro stanovení environmentálních cílů a programů, jejichž plnění je v pravidelných intervalech přezkoumáváno vrcholovým managementem a nezávislým orgánem při interních auditech.