Kabelovody ochrana podzemní a nadzemní infrastruktury

Kabelovody ochrana podzemní a nadzemní infrastruktury

Telekomunikační, signalizační, silnoproudé vedení kabeláže potřebuje spolehlivou, bezpečnou a snadno instalovatelnou ochranu. Přinášíme odpověď v podobě unikátního, komplexního, ověřeného a certifikovaného řešení kabelovodu. Máme zkušenosti z dodávek pro široké spektrum aplikací, jako je např. silniční, železniční, občanská a metropolitní infrastruktura.

 • Řešení zajistí ekonomickou rentabilitu a může přinést až 50% úsporu.
 • Nízké náklady na opravy a servis zajistí trvalou udržitelnost Vaší infrastruktury.
 • Komplexní šířka produktů umožňuje nalézt optimální řešení vedení a ochrany kabelové infrastruktury.
 • Navrhneme a pomůžeme Vám s certifikovaným požárním zabezpečením všech prostupů.
 • Pomůžeme s přípravou projektové dokumentace a technických zpráv.

Špičkové parametry

a robustnost systému, kde hodnota kruhové tuhosti pro CPQ OPI je až 14,72kN/m2 potvrzena certifikátem. Celý systém je vyráběn v souladu ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a je to produkt EU. Škála řešení sahá od dvou až po několik desítek silničního kabelovodu. Kablovod jsme schopni dodat iv provedení oheň retardující (EN 61 386-1, b. 13.1.3.2), nízko kouřový, bez halogenový EN 50 267-2-1a 50 267-2-2. Pro Vaši ochranu a jistotu je pojištění odpovědnosti za výrobek až do hodnoty 2 000 000 EUR.

OPI PIPELIFE kabelovod CPQ

V našich přírodních podmínkách je nejvhodnější způsob vedení a uložení kabelů v zemi – kabel a je přirozeně chráněn před vnějšími vlivy, jako jsou srážky, větší. Samotné uložení kabelů do země nestačí, srážky způsobují, že se půda pohybuje a uložení kabelů není kontrolovatelné a lze je snadno poškodit při opětovném výpětí. Ideálním a naprosto bezpečným a spolehlivým řešením k ochraně kabelů je OPI PIPELIFE KABELOVOD CPQ. Chrání kabely uložené v zemi nejen proti mechanickému poškození, ale také proti vlhkosti, spodní vodě a riziku poškození při vlastní pokládce. Umožňují velmi rychlou a snadnou instalaci a zvyšují životnost a spolehlivost kabelových systémů.

OPI PIPELIFE KABELOVOD CPQ je výborným řešením v případě, že je více sítí v jednom výkopu – v kabelovodu je možné vést současně kabely telekomunikačních společností, státní.

Je nejspolehlivější a nejbezpečnější řešení pro oblasti jako např.:

 • Železnice 
 • Telekomunikace 
 • Energetika
 • Silnice a dálnice 
 • Letiště
 • Soukromé projekty 
 • Armáda

Výhody kabelovodu OPI PIPELIFE CPQ

 • Variabilní a rychlá pokládka díky širokému sortimentu =  úspora
 • Pokládka více kabelů v jedné trase =  úspora
 • Méně náročné zemní práce a opakované výkopy – potřeba o 60 - 75 % menší plochy = úspora
 • Jednoduchá výměna kabelů v případě poruchy =  bezpečnost
 • Jednoduché a rychlé doplnění dalších uživatelů do již vybudovaného kabelovodu = úspora
 • Snížení výdajů na rekonstrukci a opravy =  úspora

Špičkové parametry

 • Chrání kabely proti mechanickému poškození, působení zeminy a vnějším vlivům =  bezpečnost
 • Chrání kabely proti vlhkosti a spodní vodě, tvoří vodotěsné prostupy =  bezpečnost
 • Chrání kabely proti ohni a vysokým teplotám = bezpečnost
 • Nepoškodí je bludné proudy = bezpečnost
 • Při pevné betonové ochraně je možná pokládka již 30 cm pod
 • cestu =  další úspora nákladů
 • Není nutné odvážet vykopanou zeminu = úspora
 • Nehrozí poškození ani krádež =  bezpečnost

Máte zájem o řešení?

Potřebujete zajistit kompletní infrastrukturu v nové výstavbě?